T.C.
BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. maddesi hükmü ile 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dair Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında

Çalıştırılmakta olan Sürekli İşçi kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmelerine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. maddelerinin uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki

Tebliğin 30. maddesinin 4. fıkrası ile 39. maddesi hükmü gereği 11/02/2019 tarihinde gerçekleştirilen

 

SINAV SONUCU

Sıra No:

Tc Kimlik No

Adı Soyadı

ÖĞRENİM

SINAV ŞEKLİ 

SINAV SONUCU 

1

357******26

AHMET DURMAZ

ORTAOKUL

SÖZLÜ

BAŞARILI


 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.