BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜNYESİNDE HİZMET ALIMI İLE ÇALIŞAN ve GEÇİŞ SÜRECİNDE ASKERDE  BULUNAN  PERSONELİN

İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV İLANI

 

                24.12.2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696  sayılı  KHK. nın  127.maddesi ( 375 sayılı KHK’  ya eklenen Geçici 24. Madde ) ve bu kapsamda çıkarılan 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde   İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği Tebliğin, 30. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan; İşçi statüsüne geçirilme süreci, düzenlemenin kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.” hükmü  ve  Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 39 uncu maddesi uyarınca  ekte sunulan listede sınava katılması uygun görülen personelin  sınav günü ve saatinde sınav yerinde hazır bulunması,  yanında  kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir. Her  türlü görüntü ve ses kayıt cihazı ( cep telefonu, kamera vb. ) sınav salonuna alınmayacağından getirmemeleri önemle rica olunur. Yapılan ilan  tebliğ yerine geçer, sınava katılacak kişiye ayrıca tebligat yapılmaz.  08/02/2019

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER  MÜDÜRLÜĞÜ
BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN GEÇİŞ SÜRECİNDE
 ASKERDE  BULUNAN PERSONELİN
SÖZLÜ SINAV TARİHİ : 11/02/2019
 SINAV SAATİ : 10.00 SINAV YERİ : BELEDİYE HİZMET BİNASI 2. KAT TOPLANTI SALONU

 
 
 

Sıra No:

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

 

1

357******26

AHMET DURMAZ

 

 
 
 
Copyright© 2004 - 2016 Biga Belediyesi Tüm hakları saklıdır.